Lillitytot_cyclekärrynpyöräpojatpuolapuilla_cycleChristinajaMikaelCyclesininenparkour_cycleVeetikivillaLunarenkailla_cyclepojat_cycle
Slogan

Tunnit

Gymin tunnit toteutetaan opetussuunnitelman eli Gymin käsikirjan mukaan. Tuntisisällöt ovat lapsen ja nuoren iän ja kehitystason mukaisesti suunniteltuja. Monipuoliset harjoitteet sekä turvallinen ja kannustava ilmapiiri motivoivat harjoitteluun ja tekevät treenistä hauskaa. Herkkyyskausien mukainen harjoittelu ja taitojen opettelu vaiheittain oikeassa järjestyksessä ja iän mukaiselle tavalla takaavat oppimisen sekä positiivisen kokemuksen. Harjoituksissa opitaan motorisia taitoja, ja samalla huomaamatta kehittyvät voima, liikkuvuus, ketteryys, tasapaino ja koordinaatio. Siis kunto kasvaa ja taidot karttuvat. Gymin pedagogiikan keskeisenä tavoitteena on sisäisen motivaation synnyttäminen, jotta gymiläisen aktiivinen elämäntapa ja halu oppia uutta säilyisivät läpi elämän. Aitous, luonnollisuus, inhimillisyys, järki ja sydän ohjaavat toimintaamme, missä luonnollinen liike, hengittäminen ja ihmisten välinen kanssakäyminen ovat keskiössä. Gymillä ei painoteta ulkoista palautetta vaan luodaan sisäisen motivaation syntymiselle otollinen ilmapiiri ja harjoitusolosuhteet.

Gymi -tunteja voi ohjata lisensoitu Gymi-ohjaaja, joka kuuluu Gymi Heimoon. Tunteja voi pitää joko Gymi-toimipisteessä tai missä tahansa muussa toimintaympäristössä kuten koulussa, päiväkodissa, seura- tai kerhotoiminnassa, hotellissa tai liikuntakeskuksessa.

Jokainen Gymi-tunti koostuu alkuverryttelystä, rataosuudesta ja loppuverryttelystä.

* Alkuverryttelyosuudessa painotetaan eri ominaisuuksien ja taitojen kehittämistä – aina harjoitusjaksosta riippuen. Alkuverryttelyosiot sisältävät kehonhallinta-, voima-, liikkuvuus-, nopeus- ja reaktioharjoitteita. Alle kouluikäiset juoksevat seikkailemaan eri puolille maailmaa ja tekevät harjoitteita mielikuvien avulla; kouluikäiset leikkivät paljon mm. hippa- ja reaktioleikkejä.

* Rataosuus on kiertoharjoittelua teline- ja välineradalla. Rataosuudessa painotetaan temppujen ja taitojen oppimista samalla kehittäen ennenkaikkea tärkeitä tasapainotaitoja sekä koordinaatiota.

* Loppuverryttely sovelletaan – kuten kaikki muutkin harjoituksen osa-alueet – ikätasolle sopivaksi. Sykkeen noston lisäksi loppuverryttelyssä painotetaan kehonhallinnan ja liikkuvuuden kehittämistä sekä rentoutumista. Liikkuvuuden kehittämiseksi tehdään usein eläinjoogaliikkeitä ja pieniä joogasarjoja.

Gymin tunneilla ryhmäkoko on alle 6-vuotiailla maksimissaan 12 lasta ja yli 6-vuotiailla maksimissaan 15 lasta per ohjaaja. Gymillä tilassa harjoittelee yksi ryhmä kerrallaan. Ryhmää ohjaa aina koulutettu ohjaaja, joka luo turvallisen harjoitteluilmapiirin. Jokainen harjoittelee omalla tasollaan ja omien tavoitteiden mukaisesti ohjaajan eriyttäessä harjoituksia tarpeen mukaan.

Gymin lukujärjestyksistä löytyy niin ei-ohjattuja omaharjoittelutunteja nimellä Gymi Family tai Gymi Free kuin ohjattuja tunteja kuten Gymi®, Gymi Parkour & Freerunning, Gymi Circus&Acro (sirkus ja akrobatia) ja Gymi Gymnastics (telinevoimistelu) -tunnit eri ikäryhmille taaperoista aikuisiin. Alla löytyy lisää tietoa eri ikäryhmien tunneista.

Erityislapset integroidaan toimintaan mahdollisuuksien mukaan. Myös erityisryhmiä muodostetaan tarvittaessa ja toiveiden mukaan. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhempi tai muu tukihenkilö osallistuu tarvittaessa lapsen kanssa tunnille. 

Osallistujat eivät ole vakuutettuja Gymin puolesta.

Kurkkaa juttuja blogeista: Valeäiti , Riikan blogi

 

 

 

1-6v lasten tunnit – motorisia perustaitoja, voimistelua, parkouria, sirkusta

´1-6-vuotiaille lapsille Gymillä on tarjolla ohjattuja tunteja sekä Gymi Family -vapaaharjoittelutunti, missä ei ole ohjausta. Alle 5-vuotiaille suositellaan tunteja, missä oma aikuinen on vielä mukana. Tämä yhteinen harjoitus antaa lapselle mahdollisuuden entistä parempaan itsetunnon ja itsetuntemuksen kehittymiseen sekä luo erittäin turvallisen harjoitusympäristön oman aikuisen ollessa vielä mukana. Kaikki alle 4-vuotiaat harjoittelevat Gymillä vielä oman aikuisen kanssa; 5-6-vuotiaat harjoittelevat pääsääntöisesti jo ilman omaa aikuista.

Gymi Family -tunnilla käydään liikkumassa, leikkimässä ja harjoittelemassa oman aikuisen kanssa. Gymi Family -tunti ei ole ohjattu tunti. Gymi Family on omaharjoittelutunti, missä pääsee temppuilemaan oman tahtonsa ja taitojensa mukaan. Paikalla oleva henkilökunta kertoo aina, mitkä radat tai välineet ja mikä osa salista on milloinkin käytössä. Gymi Family -tunti sopii kaikenikäisten omatoimiseen harjoitteluun. Kaikki alaikäiset harjoittelevat tunnilla oman aikuisen valvonnassa.

Gymi® –tunnit 1-6-vuotiaille ovat monipuolisia ohjattuja toiminnallisen harjoittelun tunteja, joiden kesto on 30-45 minuuttia. Gymi® -tunnit perustuvat pitkälti voimisteluun ja niin sanottuun luonnolliseen liikkeeseen (natural movement / parkour). Tunnit sisältävät monipuolisia motoriikkaa ja taitoja kehittäviä harjoitteita telineillä ja ilman. Hauskassa harjoituksessa kehittyvät tärkeät tasapaino-, liikkumis- ja  käsittelytaidot kuten juoksu, hyppääminen, kiipeily, riippuminen, heilunta, kieriminen, pyöriminen, heitto, kiinniotto ja potkaiseminen. Tuntien teemat vaihtelevat kolmen viikon jaksoissa. Alle kouluikäiset matkustavat kaikissa treenijaksoissa ympäri maailmaa ja mielikuvitusteemat vaihtelevat samoin kuin liikunnalliset teemat.

Vuoden aikana harjoitellaan ikätason mukaisella tavalla liikunnallisia perustaitoja, sirkustelua, akrobatiaa, parkouria, nassikkapainia, itsepuolustuslajeista tuttuja liikkeitä ja voimistelua. Gymi® -tunnilla ollaan aina ikätason mukaisella telineradalla. Käytössä ovat mm. renkaat, rekki, puomit, trampoliinit, kiipeilyvälineet, nojapuut, matot ja pehmeät moduulit. Lisäksi harjoituksissa käytetään välineitä kuten pallot, hernepussit, hyppynarut ja tasapainolaudat. Gymi® -tunnilla opitut taidot ovat tärkeitä ihan jokaiselle. Gymillä luodaan pohja liikunnalliselle elämäntavalle tai mahdolliselle tulevalle urheilijan uralle samalla kun pohjustetaan hermosto kognitiiviselle oppimiselle.

5-7-vuotiaille löytyy lukujärjestyksestä  Gymi-tunnin lisäksi mm. Gymi Warrior, Gymi Combat, Gymi Ballet ja Gymi Street -nimisiä tunteja. Tunnit ovat yhtälailla monipuolisia motoristen perustaitojen harjoituksia, missä on nimensä mukainen verryttelyosuus. Esimerkiksi Gymi Street -tunti sisältää siis pienen katutanssiosuuden tai Gymi Ballet pienen balettiosuuden, mutta suurin osa tunnista ollaan kuitenkin lasten rakastamalla temppuradalla.

lastenjumppa01

7-12v lasten tunnit – voimistelua, parkouria, akrobatiaa ja sirkusta

7-12-vuotiaille lapsille löytyy Gymin lukujärjestyksestä 45-60 minuuttia kestäviä ohjattuja tunteja: mm. Gymi®, Gymi Parkour, Gymi Circus&Acro (sirkus ja akrobatia) ja Gymi Gymnastics (voimistelu)

Ilman ohjausta pääsee harjoittelemaan oman perheen kesken Gymi Family -tunneilla. Tunnilla pääsevät treenaamaan niin aikuiset kuin lapset. Lapset harjoittelevat Gymi Family -tunnilla oman aikuisen kanssa.

Gymi AfterSchool -iltapäiväkerhoryhmiä muodostetaan tarpeen mukaan. Kyselethän meiltä iltapäiväkerhosta, kun sinulla on valmis kaveriporukka, joka kaipaa rauhallista liikunnallista iltapäiväkerhoa? Aktiivinen iltapäivä on mahdollista myös osallistumalla Gymin iltapäivätunneille.

Gymi® –tunnit ovat ohjattuja toiminnallisen harjoittelun tunteja, joiden kesto on 45-60 minuuttia. Gymi® -tunnit perustuvat pitkälti voimisteluun ja niin sanottuun luonnolliseen liikkeeseen eli parkouriin. Gymi® -tunnit sisältävät monipuolisia motoriikkaa ja taitoja kehittäviä harjoitteita telineillä ja ilman. Tuntien teemat vaihtelevat kolmen viikon jaksoissa. Jokainen pääsee oppimaan taitoja omien tavoitteiden ja kykyjen mukaan. Vuoden aikana harjoitellaan ikätason mukaisella tavalla mm. sirkustelua, akrobatiaa, parkouria ja voimistelua. Ohjelmassa vuoden aikana myös mm. Taitoo® -volttikoulua ja -kässärikoulua.  Käytössä ovat mm. renkaat, rekki, puomit, trampoliinit, tanko, rengastrapetsi, liina, matot ja pehmeät moduulit. Lisäksi harjoituksissa käytetään välineitä kuten pallot, diabolat, hyppynarut, sirkusvälineet ja tasapainolaudat. Hauskassa treenissä kehittyy niin tasapaino- ja liikkumistaidot kuin voima, liikkuvuus, kehonhallinta ja koordinaatio. Gymi® -tunnilla harjoiteltavat taidot ovat tärkeitä ihan jokaiselle. Gymillä luodaan pohja liikunnalliselle elämäntavalle tai mahdolliselle tulevalle urheilijan uralle.

Gymin Parkour, Circus&Acro ja Gymnastics tunnit kestävät yleensä 45-60 minuuttia sisältäen monipuolisesti motoriikkaa kehittävien harjoitteiden lisäksi kyseiselle tunnille ominaista taitoharjoittelua. Tunneilla telineet ja välineet ovat monipuolisessa käytössä; renkaat, rekki, puomi, nojapuut, trampoliinit, tangot, rengastrapetsi, puolapuut, liina, hyppynarut, pallot, diabolat, sirkusvälineet ja tasapainolaudat. Hauskassa treenissä kehittyvät niin tasapaino ja temput kuin voima, liikkuvuus, kehonhallinta ja koordinaatio.

Parkour -tunneilla harjoitellaan katulajin temppuja ja luonnollista liikkumista esteiden ali, yli ja läpi – onhan parkour nimenomaan luonnollista liikettä olemassa olevassa ympäristössä. Samoja harjoitteita tehdään Gymi-tunneilla. Gymi Parkour -tunneilla painotetaan monipuolista kehon harjoittamista, jotta vaikeammatkin temput opitaan oikein ja turvallisesti. Gymin parkour-tunneilla päästään myös harjoittelemaan voltteja ja saadaan monipuolisuutta streetworkout-tyyppisistä harjoitteista. Circus&Acro -tunneilla monipuolisen kehonhallintaharjoittelun lisäksi painotetaan permantoakrobatiaa (kuperkeikoista lähtien) sekä ilma-akrobatiaa tangolla, liinoilla ja rengastrapetsilla. Sirkus- ja akrobatiatunnilla tehdään myös pariakrobatiaa ja harjoitellaan erilaisten sirkusvälineiden käsittelyä kuten jonglöörausta palloilla ja temppuja diabolalla. Gymnastics -tunti on telinevoimistelutunti, missä erona muihin tunteihin on painotus telinevoimistelutaitoihin ja pienten voimistelusarjojen tekeminen.

Gymi-tunneille ei ole taito- tai kokemusvaatimuksia, vaan tunneille pääsee osallistumaan kaikki halukkaat. Harjoittelua eriytetään tarpeen mukaan, jotta kaikille saadaan sopiva treeni.

voimistelu02

13-16v nuorten tunnit – voimistelua, parkouria, akrobatiaa ja sirkusta

13-16-vuotaille nuorille löytyy Gymin lukujärjestyksestä erilaisia ohjattuja tunteja. Omaehtoiseen treeniin pääsee Gymi Family -vapaaharjoittelutunneilla.

Gymi® –tunnit ovat ohjattuja toiminnallisen harjoittelun tunteja, joiden kesto on 45-60 minuuttia. Gymi® -tunnit perustuvat pitkälti telinevoimisteluun ja niin sanottuun luonnolliseen liikkeeseen eli parkouriin. Gymi® -tunnit sisältävät monipuolisia motoriikkaa ja taitoja kehittäviä harjoitteita telineillä ja ilman. Tuntien teemat vaihtelevat kolmen viikon jaksoissa. Jokainen pääsee harjoittelemaan taitoja omien tavotteiden ja kykyjen mukaan. Vuoden aikana harjoitellaan mm. sirkusta, akrobatiaa, parkouria, street workoutia ja telinevoimistelua. Käytössä ovat mm. renkaat, rekki, puomit, trampoliinit, rengastrapetsi, tanko, liina, nojapuut, matot ja pehmeät moduulit. Lisäksi käytössä on välineitä kuten pallot, diabolat, keilat, hyppynarut, sirkusvälineet ja tasapainolaudat. Hauskassa treenissä kehittyy niin tasapaino ja taidot kuin voima, liikkuvuus, kehonhallinta ja koordinaatio. Gymi® -tunnilla harjoiteltavat taidot ovat jokaiselle tärkeitä; ne luovat pohjan liikunnalliselle elämäntavalle tai mahdolliselle tulevalle urheilijan uralle.

Gymin Parkour & Freerunning, Circus&Acro ja Gymnastics -tunnit kestävät yleensä 55-60 minuuttia sisältäen monipuolisesti motoriikkaa kehittävien harjoitteiden lisäksi kyseiselle tunnille ominaista taitoharjoittelua. Myös näillä tunneilla käytetään monipuolisesti eri telineitä (renkaat, rekki, puomi, nojapuut, trampoliinit jne.) sekä välineitä kuten hyppynarut, pallot, diabolat ja tasapainolaudat. Hauskassa treenissä kehittyy niin tasapaino ja taidot kuin voima, liikkuvuus, kehonhallinta ja koordinaatio.

Parkour & Freerunning -tunneilla harjoitellaan katulajin temppuja ja luonnollista liikkumista esteiden ali, yli ja läpi – onhan parkour nimenomaan luonnollista liikettä olemassa olevassa ympäristössä. Gymi Parkour -tunneilla painotetaan monipuolista kehon harjoittamista, jotta vaikeammatkin temput opitaan oikein ja turvallisesti. Gymin parkour-tunneilla päästään myös harjoittelemaan voltteja ja saadaan monipuolisuutta streetworkout-tyyppisistä harjoitteista. Circus– ja Acro -tunneilla monipuolisen kehonhallintaharjoittelun lisäksi painotetaan permantoakrobatiaa (kuperkeikoista lähtien) sekä ilma-akrobatiaa tangolla, liinoilla ja rengastrapetsilla ja sirkusvälineiden käsittelytaitoja. Gymnastics -tunti on telinevoimistelutunti, missä erona muihin tunteihin on painotus telinevoimistelutaitoihin ja pienten voimistelusarjojen tekeminen.

FREE-VAPAAHARJOITTELUTUNNIT ovat suunnattu yli 13-vuotiaille nuorille ja aikuisille. Ikärajat eivät kuitenkaan koskaan Gymillä ole ehdottomia. Tunnille otetaan aina max 8-15 treenaajaa kerrallaan, riippuen salista.

Gymin tunneille ei ole taito- tai kokemusvaatimuksia, vaan tunneille pääsee osallistumaan kaikki halukkaat. Harjoittelua eriytetään tarpeen mukaan, jotta kaikille saadaan sopiva treeni.

 

16-99v aikuisten tunnit – voimistelua, parkouria, akrobatiaa ja sirkusta

Yli 16-vuotiaille nuorille ja aikuisille Gymiltä löytyy kunnon poweria hauskasta treenistä! Lukujärjestyksestä tunnit löytyvät vihreällä värillä.

Harjoittelu Gymillä on erilaista kuin tavanomaisella kuntosalilla. Pienryhmissä jokainen saa osansa opetuksesta ja jokainen kehittyy liikunnallisissa taidoissaan omalla tasollaan. Tavoitteekseen voi asettaa liikkuvuuden kehittämisen, kunnon kohotuksen tai vaikkapa voltin oppimisen. Jokainen harjoittelee omien tavoitteidensa mukaisesti. Voima, liikkuvuus, ketteryys, tasapaino ja koordinaatio kehittyvät voimistellessa ja parkouratessa huomaamatta ja hauskasti. Ei ole olemassa parempaa tunnetta kuin uuden oppiminen ja itsensä voittaminen!

 

 

© Gymi 2013